Dränering

Vissa arbeten inom hus och hem går inte att skjuta på när behovet väl uppstår. Dränering är en typisk sådan sak, precis som t ex ett underpresterande tak. Att anlägga ett nytt dräneringssystem är en ganska omfattande process och får ses som en viktig investering för husets framtid. Vi hjälper dig genom hela processen och gör allt vi kan för att hitta praktiska och ekonomiska lösningar som passar dig och din situation. Vi arbetar effektivt och även om ett dräneringsbyte givetvis för med sig en del oreda för en tid så ser vi till så att minimera intrånget i din trädgård till yttersta möjliga mån.

Förutom dränering intill husgrunder installerar vi givetvis dränering även vid andra platser där behov finns.

Markarbete

Vill du gräva fram en brunn på tomten? Eller kanske anlägga en pool i trädgården? Eventuellt vill du förbereda din markplätt inför ett bygge eller kanske anlägga en ny väg? Vi hjälper dig med allt inom markarbete. I vår firma finns såväl kompetens och erfarenhet som tillgång till de maskiner och verktyg som behövs för alla typer av markarbeten.

Markarbete ska ske enligt specifika regler och bara en legitimerad markentreprenör får lov att göra stora ingrepp (efter lov från kommunen). Vi vägleder dig gärna när du ska bygga, anlägga eller renovera. Glöm heller inte att du som privatperson får göra avdrag på vår arbetsinsats via ROT.

Annat

När vintern kommer och snön blir ett problem så har vi möjlighet att med hjälp av våra effektiva maskiner röja undan snö på din privata väg eller uppfart.