Grunden är a och o

Markarbete är ett samlingsbegrepp som inkluderar alla sorters arbeten som syftar till att forma och bearbeta mark när man till exempel vill bygga ett hus eller anlägga en trädgård. I markarbete ingår en rad aktiviteter, allt från bergsprängning till schaktning, grävning, utjämning, återfyllnad och dränering.

Hur ens slutresultat kommer att se ut är helt och hållet beroende på hur väl man förberett marken som projektet ska vila på. Det är kritiskt att välja en markentreprenör med erkänd kompetens om man vill vara säker på att slippa problem med grunden i framtiden. Vi är den markentreprenör du söker i Örebro.

Husgrund

Husgrunden är en utsatt del och behöver ses över då och då. Vi rekommenderar att man kollar efter skador, dålig lukt eller uppenbara fuktproblem minst en gång om året. Får du problem med husgrunden, eller om du vill fixa till den av någon anledning, så är du välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa dig med allt från dränering till lagning av skador och markstensläggning m.m.

Tomtplanering

Äger du en tomt så är det viktigt att du gör upp en tydlig planering för den i sin helhet innan du börjar anlägga något på någon del av den. När planeringen är klar så kan du vid vilket givet ögonblick som helst börja skapa på den. Vi hjälper dig att gräva, plana ut, skapa höjdskillnader samt preparera marken åt dig när du är redo att sätta igång med förverkligandet av din tomtplan. Vi hjälper dig med allt från skapandet av en vacker trädgård till utgrävningen och grundarbetet inför ditt husbygge.