Välkommen till TK Entreprenad i Örebro

Vår målsättning är att alltid tillgodose kundens önskemål med högsta kvalité. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet och ständigt utveckla oss inom vårt arbetsområde.

Vad är dränering?

Dränering handlar om att genom ett anlagt system under markytan leda bort det ytvatten som finns i jorden så att vattnet inte tränger in i husgrunden och förstör. Ytvatten finns överallt och ett effektivt dräneringssystem är absolut nödvändigt för alla byggnader. Det finns specifika krav som ska uppfyllas så dränering är inte valbart. Genom att bortse från behovet av ett dräneringsbyte så utsätter man sitt hus för direkt fara, förr eller senare kommer besvärliga och kostsamma problem att uppstå. Se över din dränering en gång om året och hör av dig till oss när det är dags för en uppdatering.

Se över ditt dräneringssystem

Hur ser då man över sitt dräneringssystem? Dräneringssystemet ligger intill husgrunden, nedgrävt i ett dike under jorden. En koll på dräneringssystemets effektivitet görs genom att studera husgrunden både inifrån och utifrån. Först och främst bör man veta hur gammalt ens befintliga dräneringssystem är, de flesta dräneringssystem behöver uppdateras efter cirka 25 år, men vissa tidigare än så. Om det finns fuktutslag på väggarna - invändigt eller utvändigt, eller om det luktar illa intill husgrunden, då är det helt klart läge att tillkalla en fuktskadeutredare. Det är högst troligt att det är just dräneringen som behöver bytas ut.

Så går det till

Installationen av dränering, oavsett om det handlar om ett gammalt hus vars system ska bytas ut, eller om det handlar om ett nytt system vid en nybyggnation, ser ungefär likadan ut överallt.

Först gräver vi upp ett dike runt husgrunden. Diket ska vara cirka 50 cm djupare än husets sula och minst 50 cm brett. I regel gräver man i etapper så att man inte riskerar att skapa instabilitet runt huset. I nästa steg undersöks husgrunden noga och finns det skador så ska dessa åtgärdas innan arbetet med dräneringen kan fortsätta. Sedan påbörjas arbetet med att placera ut de olika komponenterna i dräneringssystemet, bl.a. en geotextilduk, ett dräneringsrör och dräneringsgrus. Klokt är att isolera husgrunden när man ändå är igång. Det finns olika typer av isolering vilka vi gärna ger dig vidare information om innan vi påbörjar dräneringsarbetet.

När arbetet är slutfört så ger vi dig tydliga instruktioner gällande hur marken runt huset ska hållas efter för att dräneringssystemet ska kunna arbeta så effektivt som möjligt och ge fullgod effekt under de kommande årtiondena. Bland annat ska man inte plantera växtlighet inom 40 cm från husväggen och marken intill huset bör ha en lutning på cirka 20 grader.